Анулиране / изтриване на документ

Интерфейс за изтриване/ анулиране на документи. Състои се от Контрагент на документа (1), Свързани операции (2), Свързани операции, които ще бъдат разкачени (3) и Причина за изтриване (4):

Контрагент на документа (1)

Полето посочва контрагента, асоцииран с документа. Инфо бутонът в края на полето отваря досието на контрагента.

Свързани операции (2)

Таблицата показва списък с всички свързани операции към документа, които трябва да бъдат изтрити или анулирани. Това са тези, които не могат да останат в системата като самостоятелни документи, защото трябва да имат предходен документ.

Например:

Искате да изтриете/анулирате Продажба, но към нея има свързани документи Изписване и Фактура. В Свързани операции (2) ще ви се нареди Изписването, като за него трябва да решите дали го изтриете с бутоните в края на реда му.

Фактурата, от своя страна, ще бъде наредена в следващия списък Свързани операции, които ще бъдат разкачени (3). За тях, моля продължете да четете надолу.

Таблицата съдържа следните колони:

КолонаОписание
НомерНомер на документа
ДатаДата на документа
ТипТип на документа
ФирмаФирма на документа (собствена)
ОтОт кой офис/склад/каса е издаден документа
ДоДо кой офис/склад/каса/контрагент е насочен документа
Инфо бутонОтваря досието на документа
Бутон за анулиранеАнулира документа
Бутон за изтриванеИзтрива документа

Свързани операции, които ще бъдат разкачени (3)

Таблицата показва списък на всички документи, чиито връзки ще бъдат премахнати с анулирания/изтрития документ, но самите документи не е задължително да бъдат изтривани или анулирани. Това са документи, които могат да останат самостоятелни в системата.

Например:

Изтривате продажба, която има Фактура. Фактурата ще бъде разкачена и ще остане в системата без свързан документ.

Таблицата съдържа следните колони:

КолонаОписание
НомерНомер на документа
ДатаДата на документа
ТипТип на документа
ФирмаФирма на документа (собствена)
ОтОт кой офис/склад/каса е издаден документа
ДоДо кой офис/склад/каса/контрагент е насочен документа
Инфо бутонОтваря досието на документа

Причина за изтриване/анулиране (4)

В поле Причина за изтриване/анулиране (4) задължително трябва да се посочи причина за действието в свободен текст за по-добра проследимост.

Повече информация за процедурите по изтриване/анулиране на документи може да прочетете тук.

За да изтриете/анулирате документа, трябва да натиснете бутона Изтриване/Анулиране. Ако искате да излезете без да правите промени, натиснете бутона Затвори.

Редакция