Описание на модула, документи и операции

Процесът по продажби започва много преди да е осъществена една сделка с клиент и продължава много след това. Поради тази причина и за удобство на потребителя, модул Продажби събира всички възможни действия на едно място, което включва:

Ценообразуване и ценови политики

Модул Продажби в Prim.IO позволява завидна свобода в управлението на ценовите политики, за да можете да покриете всяко отношение и договорка с контрагента си. Организацията на цените може да бъде доста тежка задача, особено ако продавате през повече канали, но с Prim.IO задачата има решение. Модул Продажби ще ви помогне да унифицирате ценовите политики, листите и промоциите си. А ако все пак решите те да се различават, например да продавате по-евтино с 15% само през уеб сайта си, също може го организирате и следите чрез модула.

Начини за управление на цени и ценообразуване в Prim.IO:

Редакция