Продажби

В Модул Продажби се регистрират и управляват всички продажби към клиенти, независимо от кой канал са осъществени:

Продажби от физически магазин

Продавач-консултантите имат достъп до всички инструменти, с които да създават нови продажби, да управляват вече създадени, за да отговорят на всяка клиентска нужда.

Продажби чрез колцентър

Продажбите по телефона се осъщестяват все по-бързо заради бързия достъп до концентрирана информация и различни справки. Модул Продажби скъсява времето за реакция и обслужване на клиента. 

Продажби чрез маркет платформи

Продажбите, генерирани от маркет платформите Amazon, eBay и eMag, директно се отразяват и обработват в модул Продажби чрез интеграциите на системата

Продажби чрез WEB магазини

Онлайн продажбите от WEB магазин или магазини, базиран(и) на Cloudcart, Magento, Opencart, WooCommerce и Seliton директно се отразяват и обработват в модул Продажби чрез интеграциите на системата .

Продажби чрез разносна търговия

Модул Продажби е достъпен и за мобилните устройства, които използват ексван и мобилните търговци. Техните продажби също се отразяват в системата веднага, без да нужно да използват компютрите в офиса.

Редакция