Справка Поръчки

Това е интерфейс на който можете да намерите обобщена информация за вашите поръчки. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Филтър (2), Графика (3) и Резултат (4) и Разпределение (5):

В Хедъра (1) виждате три бутона, които скриват и показват Графика, Разпределение и Филтър.

Филтърът (2) ви позволява да търсите поръчки на базата на нещо специфично. Опциите са описание по-долу:

Опция Описание
От дата/До датаФилтрирате на базата на това кога се е състояла поръчката
Резултати/ТабовеПозволява ви да персонализирате Резултата. Избирате табовете, които искате да видите.
Групирай поПозволява ви да изберете по какво искате да групирате поръчките
Фирма Позволява ви да изберете фирмата, направила поръчката
ОфисПозволява ви да изберете офиса, от който е направена поръчката
ТърговецПозволява ви да изберете търговеца, направил поръчката
Тип доставчициПозволява ви да изберете типове доставчици.
ДоставчициПозволява ви да изберете конкретен доставчик.
ХолдингПозволява ви да изберете холдинг
Тип артикулПозволява ви да изберете тип артикул
ШаблонПозволява ви да изберете шаблон
ГрупиПозволява ви да изберете групи (ако такива са въведени в системата)
БрандПозволява ви да изберете бранд
ТърсенеКомбинирано поле за търсене

Графиката (3) представя информация за поръчките. Имате радио бутони, които позволяват да изберете дали искате да графиката да представя дневни, седмични или месечни данни за поръчките. Ще трябва да натиснете бутона за търсене във Филтъра, ако искате да обновите графиката. Имате още един бутон, който ви позволява да видите графиката с натрупване.

Резултатът (4) ще бъде списък с поръчките на база критериите, които сте посочили. По подразбиране системата ще ви покаже следните колони:

Колона Описание
КодКод на артикул
Име Име на артикул
Бранд Бранд на артикул
Мярка Мярка на артикул
Количество Наличното количество от артикул
СумаСумата на артикула
% Процент от поръчка

плюс допълнителен бутон , който ви позволява да филтрирате информацията за конкретен артикул.

Ако искате да получите повече информация за поръчките си, има чекбоксове, които добавят колони в списъка с резултати:

КолонаОписание
ДетайлноДетайлна информация за артикула
Цена с данъциЦената с данъци
Брой операции и редовеБроят операции и редовете в тях (две колони)
Изписано количествоКоличеството, което е било изписано
Фактурирано количествоКоличеството, което е било фактурирано
Фактурирано количествоПоказва фактурираното количество, платеното количество и остатъка

Разпределението (диаграма донът), представя поръчките ви по количество. Задръжте курсора върху различните парчета, за да получите повече информация. Външният кръг представя информация за зададения период, а вътрешният кръг – за предишния период.

Редакция