Справки Поръчки

Модулът предоставя изобилие от възможности за проследяване на резултатите от поръчките към доставчиците, както и различни сечения и групиране на резултатите:

Основна справка 

 • Справка Поръчки с резултати по: 
  • Артикули
  • Категории стоки/услуги
  • Брандове
  • Сетове артикули
  • Тип продажба
  • Холдинги
  • Фирми
  • Офиси
  • Региони
  • Магазини
  • POS
  • Търговци
  • Търговци на клиента
  • Клиенти
  • Документи
  • Редове от документи
  • Цени
  • Ценови листи
  • Средни цени

Редакция