Сторниране на Поръчка от доставчик

Интерфейс за създаване на сторниране на поръчка. Екранът е разделен на няколко части: Хедър (1), Контрагент (2), Фирмени данни (3), Следващи операции (4), Данни за документа (5), Редове (6) и Описание и Бележка (7):

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате два бутона за Потвърждаване и Отказване на сторнирането.

Контрагент (2)

В секцията Контрагент (2) изборате контрагента, към който е създадена поръчката, която искате да сторнирате. Можете да видите и досието на контрагента, както и да го редактирате.

Фирмени данни (3)

Във Фирмени данни (3) трябва да изберете следните данни:

ПолеОписание
ФирмаИзбирате фирма, от която ще създадете сторнирането на поръчката.
ОфисИзбирате офис, от който ще създадете сторнирането на поръчката.
ТърговецИзбирате търговец.

В това поле избирате и тип на сторнирането– дали ще е стоково или ценово. При стоково сторниране артикулите трябва вече да са заскладени във ваш склад и ще бъдат изведени от него и върнати на доставчика с избрания начин на Предаване. Стоковото сторниране генерира сторниране и на заскладяването към поръчката след като потвърдите документа.

Ако не изберете, че сторнирането е стоково, то ще бъде генерирано като ценово и няма да сторнира заскладяването( няма да изкара стоката от склада). Обикновено в този случай се пуска ръчно сторниране на заскладяването с нулеви количества, за да се преизчислят себестойностите на артикулите.

Следващи операции (4)

Трябва да попълните следните данни:

ПолеОписание
Начин на фактуриранеИзбирате начин на фактуриране на поръчката/поръчките, които сторнирате- Фактура/Разписка за разход. В зависимост от избрания финансов документ, ще ви се покажат различни поръчки за сторниране.
Начин на плащанеИзбирате начин на плащане на сторнирането, тоест как ще ви бъдат върнати парите, ако има плащане.
ПредаванеИзбирате последваща складова операция, ако ще сторнирате стоково ( ще връщате артикулите на доставчика).
Тип данъчна сделкаИзбирате тип данъчна сделка.

Данни за документа (5)

Данни за документа (5) включват следните параметри:

Поле/ЧекърОписание
Номер на документаНомерът на документа се генерира автоматично според зададените правила за номерация.
Ръчен номерСлагане на отметка „Ръчен номер“ прави полето за Номер свободно за писане. Потребителят решава с какъв номер ще бъде документа.
Дата на документаДата на издаване на документа. Зарежда автоматично текуща дата, но може да се промени от потребителя.
ВалутаВалутата на документа се избира от списъка с вече въведените валути.
Валутен курсСтойност на валутен курс за деня според БНБ. Може да бъде променен ръчно чрез двоен клик в полето.

Редове (6)

В секция Редове (6) следва да изберете кои поръчки/редове от поръчки ще кредитирате от бутон Добави редове от поръчки на доставчици.

След като сте избрали какво ще поръчвате и добавите артикулите/услугите и те се нареждат в Редовете (8) в Поръчката в таблица със следните колони:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Инфо бутонОтваря досие на артикул/услуга
СкладАко сте избрали следваща операция и склад, ви го показва
МяркаМярка на артикула
КоличествоКоличество за поръчване
ЦенаЦена на артикула без данъци
СумаСума без данъци (количество*цена)
Бутон за редакцияОтваря реда за редакция и ви връща в интерфейса за детайлно добавяне на артикул/услуга/друго, където указвате количество/цена.
Бутон за изтриванеИзтрива реда

Над редовете може да включите и допълнителни колони:

КолонаОписание
Код доставчикПоказва код на доставчик на артикула, ако има такъв. Добавя още една колона „Име на доставчик“, която показва името на артикула за доставчика, въведено в номенклатурата.
ДоставчикПоказва името на доставчика, въведен към артикулa в номенклатурата.
ОписаниеПоказва описание на артикула, ако има въведено такова.
КатегорияПоказва категорията на артикула/услугата.
БрандПоказва бранд на артикула/услугата.
ПартидаАко артикулът, който поръчвате, е с партида и сте избрали да ви се генерира автоматично Следваща операция (доставка или заскладяване) в колона Партида ще трябва да напишете партидата. Системата ще изисква този номер.
ОтстъпкаПоказва % отстъпка по реда и/или отстъпка по документа. Когато са приложени и двете отстъпки, процентът им се изчислява автоматично.
Добавя допълнителни колони:
– Цена преди отстъпка
– Единична отстъпка
– Сума преди отстъпка
– Отстъпка
– Отстъпка по документа
Крайна ценаДобавя колони Крайна цена и Крайна сума.
ДанъциПоказва данъците на реда.
ТеглоПоказва теглото на артикула според зададеното в досието му.
ОбемПоказва обема на артикула според зададеното в досието му.

Чекбокса Отстъпка ви позволява да добавите отстъпка (в проценти) към поръчката. Отстъпката се прилага върху целия документ.

Тотал (8)

Секция Тотал (8) ви дава информация за всички суми на поръчката, която създавате в следните полета:

ПолеОписание
ВалутаВалута на поръчката
СумаДанъчна основа на поръчката
ДанъкСтойност на данъка, както и %
Обща сумаКрайна сума на поръчката= данъчна основа + данъци

В случай, че в поръчката имате редове с различни данъчни ставки, в Тотал (8) ще се визуализират отделни полета за всяка различна стойност на ДДС, както и % ДДС.

Основание и Бележка (9)

В полето Основание (10) се попълва в свободен текст основанието за сделката. Основанието се визуализира на печатната бланка на продажбата.

В Бележка (10) може да попълните каквато информация смятате за нужна в свободен текст. Бележката не се визуализира на печатната бланка, а е по-скоро за вътрешно ползване.

Конфигурация на начина за добавяне на редове (10)

Начините за добавяне на артикули и услуги се управляват от Конфигурация на начина за добавяне на редове (10). 

Изгледи на Екран Артикули

Двата варианта- Вътрешен и Страничен изглед се сменят чрез поставяне на тикче в желания изглед в Конфигурацията (10). С тях се работи по един и същ начин.

За да запазите промените, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция