Фактуриране на поръчка

Интерфейсът служи за въвеждане на финансов документ към една или повече поръчки. Поръчката, от която сте стартирали процеса по фактуриране, автоматично ще се появи на екрана като избрана. Освен нея, ще се появят и всички нефактурирани поръчки на същия контрагент, като те също могат да бъдат избирани и съответно- включени във финансовия документ.

Екранът е разделен на следните части – Данни и настройки (1), Операции (2) и Сума (2):

Данни и настройки (1)

В секцията първо виждате информация за Доставчика. Инфо бутонът отваря досие на контрагента.

След това във Финансова информация имате опцията да изберете типа документ, който създавате- Фактура, Разписка или Проформа. В зависимост от това какъв тип финансов документ изберете, ще видите различни поръчка в секция Операции (2). Резултатът зависи от избрания тип на фактуриране при създаване на поръчката.

Има възможност при създаването на финансовия документ, да издадете и платежен документ с маркиране на чекбокса Плащане, както и да посочите в коя сметка ще бъде отразено то.

Чекбоксът Аванс се използва за издаване на авансов финансов документ, като имате възможност да изчислите неговата стойност като процент или сума.

В следващите полета трябва да изберете Офис, в който ще бъде въведен финансовия документ, валута и каса, ако ще въвеждате и платежен документ.

Чекърите управляват следните допълнителни възможности:

ОпцияОписание
Игнорирай сторнираниятаИзползва се в случаите, когато искате да създадете финансов документ за пълната сума на поръчката, игнорирайки направените сторнирания по нея.
Игнорирай отстъпкитеИзползва се в случаите, когато искате да създадете финансов документ за пълната сума, игнорирайки отстъпките.
Финансов документ към трето лицеИзползва се в случаите, когато искате да създадете финансов документ на контрагент, различен от този в поръчката.
Групиране – редове за печатИзползва се в случаите, когато имате поръчки за повече редове и искате те да бъдат групирани по артикул/услуга и ед.цена в изгледа За принтиране.
Отделни финансови документиИзползва се в случаите, когато искате маркираните поръчки да бъдат фактурирани в отделни финансови документи. Появява се допълнителен чекър Генерирай PDF.

Операции (2)

На базата на избора ви в предишните секции, секция Операции ще ви покаже различни редове, които можете да изберете за фактуриране. Таблицата съдържа следните колони:

КолонаОписание
Чекбокс за маркиранеМаркирате желаната поръчка за фактуриране.
Номер на документаНомер на поръчката.
Отваря досие на поръчката.
ДатаПоказва дата на поръчката.
ТипПоказва тип на документа.
ВалутаПоказва валута на поръчката.
Отстъпка на документаПоказва дадената отстъпка на документа, ако има такава.
СумаПоказва сума на поръчката.
Сума, BGNПоказва сума на поръчката в BGN.
За фактуриране, BGNПоказва каква част от сумата е останала за фактуриране.
За плащане, BGNПоказва каква част от сумата е останала за плащане.
Бутон за редовеОтваря интерфейс за избор на редове за фактуриране. Използва се, когато искате да фактурирате само някои редове от избраната поръчка.

Може да включите следните допълнителните колони за повече информация към таблицата:

ОпцияОписание
ОфисОфиса, от който е била направена поръчката. Ако потребител няма правото да работи с даден офис, то той няма да го вижда в резултата.
ДоговорПоказва име и номер на договора, по който е направена поръчката.
ТърговецПоказва търговец на поръчката.
ФинансиПоказва колони с данни за данъчна сделка, начин на фактуриране, начин на плащане, зададени в създаването на поръчката.
ОписаниеПоказва описанието на документа, ако има такова.
Описание за вътрешно ползванеПоказва бележка към документа, ако има такава.
Забележка: Когато изберете Описание или Бележка, в списъка се появява допълнителен бутон, който позволява бърза редакция на двете полета.
ЦенаПоказва пълната цена за поръчката и разбива реалната цена на артикулите и данъците на няколко колони в списъка (Цена, Данък, Сума)

Сума (3)

В полето Сума (3) ви се изчисляват избраните документи за фактуриране. Ако сте избрали да се плати финансовия документ, ще ви се появи и поле за Сума за плащане, където може да посочите колко ще бъде платено.

Във Футъра са бутоните за потвърждаване или отказ на операцията.

Редакция