Добавяне / Редакция на ред в поръчка

Интерфейс за добавяне на ред към поръчка, след като сте избрали конкретен артикул или услуга. Екранът е разделен на няколко части: Информация за артикул/услуга (1), Заявки (2), Данни за реда (3), Отстъпка по реда (4) и Описание (5), Сума (6):

Информация за артикул/услуга (1)

В тази секция ще намерите обобщена информация за артикула/услугата от номенклатурата, който добавяте. Полето е само информативно и не може да променяте нищо от него. Съдържа следната информация:

ПолеОписание
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
БрандБранд на артикула/услугата
КатегорияКатегория на артикула/услугата
ОписаниеОписание на артикула/услугата

Чекър Наличности ви зарежда таблица под информативното поле, което ви показва списък със складовете и наличностите в тях на избрания артикул. Имайте предвид, че се показват складовете, за които са ви дадени поне права да ги виждате, а не всички складове в системата. Таблицата съдържа следните данни:

КолонаОписание
СкладИме на склада
МяркаМярка на артикула
НаличностКолко наличности има в склада от избрания артикул в мярката
БлокираниКолко от артикула са блокирани в склада
Оставащо количествоКолко от артикула са свободни ( наличности-блокирани)

Чекър Предходни поръчки ви показва списък с всички вече направени поръчки към Доставчика.

Заявки (2)

Системата ви дава възможност да видите какво е заявено от конкретен артикул (от складови заявки или от заявки за обслужване на продажби) и да го поръчате. С чекване на „Заявки“ ви се показва таблица, съдържаща следните колони:

КолонаОписание
Тип
Тип на документа, могат да са 2 типа:
– Заявка – складова заявка
– Продажба – продажба, по която е заявено количество чрез заявки за обслужване
Номер на документаНомер на заявката/продажбата, по която е пусната заявка за обслужване.
Инфо бутонОтваря досието на документа
ДатаДата на документа
КонтрагентКонтрагент на документа/ Клиент на продажбата
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
ОписаниеОписание на артикула
Оставащо количествоОставащо количество за поръчване
Избрано количествоКакво количество искате да добавите в поръчката

Добавянето на заявени артикули към Поръчката се случва чрез маркиране на желаните редове. След като сте ги маркирали, може да промените и количеството за поръчване чрез двоен клик в колона Избрано количество.

Данни за реда (3)

В секция Данни за реда (3) попълвате следните полета, отнасящи се за това какво количество на каква цена/по коя ценова листа ще поръчвате:

ПолеОписание
КоличествоКакво количество добавяте от избраната мярка на артикул/услуга
МяркаВ каква мярка ще е артикула/услугата
Запиши към ценовата листаАко ръчно промените цената, на която ще закупите артикула/услугата/друго и цената е различна от предварително заложената в ценовата листа, то с поставяне на чекър в Запиши към ценовата листа, цената в ценовата листа ще се актуализира спрямо текущата, която ще напишете.
ЦенаЦена за едно количество от избрания артикул/услуга без данъци
Цена с данъциЦена за едно количество от избрания артикул/услуга с данъци
ОбщоОбща цена за цялото количество без данъци= Цена* Количество

Отстъпка по реда (4)

Имате възможност да дадете отстъпка на реда чрез поставяне на чекър в Отстъпка по реда (3). Имайте предвид, че тези отстъпки са въпрос на конфигурация и трябва да са ви дадени права да работите с тях. Ако имате права, ще ви се появят следните полета:

ПолеОписание
ПроцентПроцент отстъпка. Системата автоматично ще изчисли останалите две полета, в зависимост от въведената цена в Данни за реда (1). Максималната стойност на полето е 100.
ОтстъпкаОтстъпка на база единична цена. Системата автоматично ще изчисли останалите две полета, в зависимост от въведената цена в Данни за реда (1). Максималната стойност на полето е единичната цена без данъци.
Сума отстъпкаСума отстъпка база обща цена (единична цена*количество) без данъци. Системата автоматично ще изчисли останалите две полета, в зависимост от въведената цена в Данни за реда (1). Максималната стойност на полето е общата цена без данъци.

Описание (5)

В полето се попълва автоматично описанието на артикула/услугата,. В случай, че не е попълнено предварително, потребителят може да го попълни в свободен текст. Полето не е задължително.

Сума (6)

Полетата в Сума (6) събират въведените данни в горните секции и генерират обобщена информация за сумите на реда:

ПолеОписание
Ръчно въвеждане на данъкАко сложите чекър, полето Данъци, % данък ще стане свободно за писане.
Сума, валутаОбща сума без данъци (количество*единична цена без данъци). Ако знаете тази сума, може да пишете директно в нея.
Данъци, % данъкСума на данъка и стойността му в проценти според зададената данъчна ставка.
Сума с данъциКрайна сума (единична цена с данъци* количество). Полето е свободно за писане и може да пишете директно в него, ако знаете крайната сума. Системата ще пренесе данните по другите полета.

За да запазите промените и да добавите реда към Поръчката, трябва да натиснете бутона Потвърди. Ако искате да излезете без да запазите промените, трябва да натиснете бутона Затвори.

Редакция