Експорт на поръчки

Интерфейсът за експорт на редове от поръчки. Състои се от Полета (1) и Бутони (2).

Полета (1)

В Полета (1) управлявате каква информация искате да съдържа файла ви за експорт. Полетата са колони във файл тип XLS или елемент във файл тип CSV. Те са два вида:

1. Колони, които задължително присъстват в експорта:

 • Вид документ
 • Номер
 • Дата
 • Контрагент
 • Контрагент ЕИК или ЕГН
 • Контрагент ДДС
 • Име артикул
 • Описание, ред на документ
 • Валута
 • Валутен курс
 • Сума
 • Данъци
 • Всичко

2.Колони, които може да включите в експорта при нужда:

 • Всички (ще маркира абсолютно всички полета и ще ги изтегли във файла)
 • Тип сторниране
 • Офис, място на издаване
 • ДДС номер на офис
 • Търговец
 • Договор
 • Тип данъчна сделка
 • Процент данък
 • Начин на фактуриране
 • Начин на плащане
 • Начин на доставка
 • Код на артикул
 • Бранд
 • Категория
 • Количество
 • Цена преди отстъпка, единична
 • Отстъпка, единична, сума
 • Цена, единична
 • Сума преди отстъпка
 • Отстъпка, сума

Бутони (2)

След като сте избрали кои полета ви трябват в експорта, може да го стартирате с един от двата бутона- Експорт в XLS или Експорт в CSV.

С бутон Затвори затваряте от интерфейса след като сте свалили файловете или ако няма да предприемате никакво действие.

Редакция