Поръчки

Интерфейс за оперативна дейност по поръчките. Тук получавате информация за поръчките и можете да филтрирате резултата по различни критерии. Екранът е разделен на три основни части: Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3).

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате бутон с падащо меню, което ви позволява да създадете Поръчка или Сторниране на Поръчка. Синият бутон скрива и показва Филтъра (2).

В Хедъра има и трети бутон- Експорт на поръчки, който е активен единствено при условие, че сте указали във Филтъра (2), че резултатът ви ще е по Редове от документи.

Филтър (2)

За да обработвате по-бързо поръчките си, да следите техния статус и развитие, системата ви предоставя различни начини за филтриране на информацията. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Документи (3.1)
 Изглед Редове от документи (3.2)
– Изглед Артикули (3.3)
ПериодИзбирате от падащо меню за какъв период да ви се покажат поръчките. Работи по дата на поръчка.Възможните опции са:
– Днес
– Вчера
– Последните 7 дни
– Последните 30 дни
– Последните 365 дни
– Текущия месец
– Предишен месец
– Текущо тримесечие
– Предишно тримесечие
– Текуща година
– Предишна година
– До днес- показва всички поръчки до днешна дата, от първата въведена в системата, независимо с каква дата е тя.
От дата
До дата
Избирате конкретни дати като период, за които да ви се покажат поръчките. Работи по дата на поръчка.
ОфисФилтрирате по офис, в който са регистрирани поръчките.
Тип доставчикФилтрирате по Тип доставчик, към който са създадени поръчките.
ДоставчикФилтрирате по конкретен доставчик, към който са създадени поръчките.
ТърговецФилтрирате по Търговец, избран в поръчката.
СтатусФилтрирате по Статус на поръчката, който може да бъде Приключен/ Анулиран/ Активен.
ПриключенПриключена поръчка е тази, по която:
– Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество.
– Има направено заскладяване за цялото количество.
– Има направено плащане за цялата сума на финансовия документ.
АнулиранПоръчката е анулирана.
АктивенАктивна поръчка е тази, по която не е направено едно или повече от следните действия:
– Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по поръчката.
– Не е направено плащане за цялата или част сумата на финансовия документ при пълно фактуриране на поръчката.
– Не е заскладено цялото или част от количеството в поръчката.

При избор на филтър по статус Активен, ще ви се появят още 6 допълнителни опции във филтъра:
– Фактурирани
– Заскладени
– Платени
– Нефактурирани
– Незаскладени
– Неплатени
Тях може да включвате заедно за още по-добър поглед, като те работят на принципа на допълващо съвпадение („и“, а не „или“) , например:
– Само фактурирани- ще ви покаже само поръчки с издаден финансов документ.
– Фактурирани и неплатени обаче, ще ви покаже поръчките с издаден финансов документ, по който няма плащане.
– Фактурирани, неплатени и заскладени ще ви покаже поръчките с издаден финансов документ, по който няма плащане, обаче са заскладени.
ВидФилтрира по вид на документа.Възможните опции са:
– Поръчки– показва само поръчки, но и такива със сторнирания
– Сторнирания на поръчки – показва само сторнирания на поръчки
– Поръчки със сторниране – показва само поръчки, които имат сторнирания.

Резултат (3)

Намерените документи/редове/артикули/услуги според зададените критерии от Филтъра може да видите в Резултат (3). Таблицата променя информацията според типа Резултат, за това те ще бъдат описани отделно.

Към всеки от Резултатите (3) освен колоните, съдържащи основна информация за поръчките, може да включвате и изключвате чрез чекъри и допълнителни колони с подробни данни. Всички основни и допълнителни колони са описани според типа Резултат.

Резултат по Документи (3.1)

В таблицата ще ви появи списък с поръчки, тя съдържа следните колони:

КолонаОписание
НомерНомер на поръчка
ДатаДата на поръчка
Показва информация за редовете на поръчка с:
– Код
– Име
– Количество
– Заскладено
ДоставчикКонтрагент на поръчка
Отваря досие на контрагент
Филтрира по контрагент
ВалутаВалута на поръчка
СумаСума на поръчката с данъци
Отваря досие на поръчка
Отваря интерфейс за Фактуриране на поръчки

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ТипТип на документа- поръчка/сторниране на поръчка.
ФирмаФирма на поръчката.
ОфисОфис, в който е регистрирана поръчката.
ТърговецТърговец, който е избран в поръчката.
Номер на контрагентаНомер на поръчката на контрагента.
Дата за доставкаДата за доставка, избрана в поръчката.
ДоговорИме и Номер на договор, към който е направена поръчката.
ФинансиПоказва с какви начин на фактуриране, начин на плащане и данъчна сделка е създадена поръчката.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с поръчката. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
ОписаниеПопълненото описание на поръчката.
БележкаПопълнената бележка в поръчката.
ЦенаОбща цена на всички редове в поръчката без данъци.
ОтстъпкаСума на отстъпката в поръчката.
ФактурираноСума на поръчката, за която има издаден финансов документ.
ПлатеноСума на поръчката, за която има издаден платежен документ.
ЗаскладеноКоличество в поръчката спрямо количество, което е вкарано в склада със заскладяване.
Сумирай в BGN или валутаСумира всички поръчки в долната част на таблицата.

Цветове по статуси

Освен информацията, която системата ви дава за поръчките чрез колоните в Таблицата, е включен и още един начин за лесно разпознаване на статуса им- това е визуалното оцветяване. То варира според етапът, в който се намират поръчките:

Цвят на документаОписание
ЧервенПоръчката е анулирана.
ЗеленПоръчката е приключена, по нея:
– Има издаден финансов документ за цялата сума и цялото количество от поръчката.
– Има направено заскладяване за цялото количество от поръчката.
ЧеренПоръчката е активна, по нея не е направено едно или повече от следните действия:
– Не е издаден финансов документ за цялата или част от сумата и/или количеството по поръчката.
– Не е заскладено цялото или част от количеството в поръчката.

Резултат по Редове от документи (3.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако една поръчка има 3 реда с 3 различни артикула, то тук те ще са на три различни реда. В Хедъра (1) ще ви се появи и бутон Експорт на поръчки.

Таблицата по редове съдържа следните колони:

КолонаОписание
Номер на документаНомер на поръчка
ДатаДата на поръчка
ДоставчикКонтрагент на поръчка
Отваря досие на контрагент
Филтрира по контрагент
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Отваря досие на артикула/услугата
ВалутаВалута на поръчка
МяркаМярка на артикула/услугата
КоличествоКоличество на артикула/услугата от поръчката
Отстъпка по доставчикСума на отстъпката на реда от поръчката
СумаСума с данъци на артикула/услугата от поръчката
Отваря досие на поръчката

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
ТипТип на документа- поръчка/сторниране на поръчка.
ФирмаФирма на поръчката.
ОфисОфис, в който е регистрирана поръчката.
ТърговецТърговец, който е избран в поръчката.
Номер на контрагентаНомер на поръчката на контрагента.
Дата за доставкаДата за доставка, избрана в поръчката.
СвързаниПоказва номерата на всички свързани операции с реда на поръчката. С кликане върху номера ви се отваря досието на свързаната операция.
ОписаниеПопълненото описание на реда от поръчката.
Бранд Бранд на артикула.
КатегорияКатегория на артикула/услугата в реда от поръчката.
Партида Партида на артикула.
Описание документПопълненото описание на документа.
БележкаПопълнената бележка в поръчката.
ЦенаЦена на реда в поръчката без данъци.
ФактурираноСума на реда от поръчката, за която има издаден финансов документ.
ПлатеноСума на реда от поръчката., за която има издаден платежен документ.
ЗаскладеноКоличество на реда от поръчката спрямо количество, което е вкарано в склада със заскладяване.
Сумирай в BGN или валутаСумира всички редове от поръчки в долната част на таблицата.

Резултат по Артикули (3.3)

В таблицата ще ви се появят резултати по артикули. Ако имате 5 поръчки, съдържащи един и същ артикул, то тук те ще са обединени в 1 ред. Списъкът показва обобщените количества от поръчките на артикулите.

Препоръчваме, ако имате поръчки в различни валути на едни и същи артикули/услуги, да изберете Валута на продажбата във Филтъра (2), за да получите акуратна информация и в двете колони Сума и Цена.

КолонаОписание
КодКод на артикула/услугата
ИмеИме на артикула/услугата
Отваря досие на артикула/услугата
МяркаМярка на артикула/услугата
КоличествоКоличество на артикула/услугата от поръчките в дадения период и според зададените филтри
Цена, оригинална валутаСумата на всички цени без данъци във валута от поръчките в дадения период и според зададени филтри
Цена, BGNСумата на всички цени без данъци в лева от поръчките в дадения период и според зададени филтри
Сума, оригинална валутаОбща сума с данъци във валута от поръчките в дадения период и според зададени филтри
Сума, BGNОбща сума с данъци в лева от поръчките в дадения период и според зададени филтри
ЗаскладеноЗаскладено количество от артикула за всички поръчки в дадения период и според зададените филтри
Остава за заскладяванеКакво количество не е заскладено количество от артикула за всички поръчки в дадения период и според зададените филтри
НаличниНалично количество в складовете, които имате право да виждате. Колоната показва обща наличност на складовете минус блокирано количество.
Редакция