Заявки за обслужване

Интерфейс за обработка на заявени артикули за обслужване от Продажби/Заявки чрез поръчка или преместване. Състои се от Заявени артикули (1) и Избрани за изпълнение (2):

Лявата му част се състои от списък с артикули/редове от документи, които са били заявени от складовете. Чрез бутон плюс на всеки ред, избирате кои от заявките да бъдат изпълнени (и съответно наредени отдясно). В дясната част на интерфейса се нареждат само артикулите, които сте избрали за изпълнение. Може да поръчате избраните артикули от доставчик или да ги преместите от склад, в който има наличности, от бутоните в Хедъра в Избрани за изпълнение (2).

Заявени артикули (1)

В секцията Заявени артикули (1) се показват всички артикули, които са заявени от складовете. С Филтъра над списъка може да управлявате данните в него. Имате следните възможности за филтриране:

ФилтърОписаниеДопълнително описание на опциите
Резултат– Изглед Артикули (1.1)
– Изглед Редове от документи (1.2)
– Ако сте избрали Артикули, резултатът е списък със заявени артикули.
– Ако сте избрали Редове от документи, резултатът е списък конкретни артикули за всеки ред от документ.
Заявено Може да филтрирате по склад, от който е пусната заявката.
НаличностМоже да изберете склад или складове, за които да видите наличностите в колона Налични.Трябва да включите колоната чрез допълнителния чекър под Филтъра (1).
ТипФилтрирате по тип на документа.Възможните опции са:
– Продажба
– Заявка
ДоставчикФилтрирате по Доставчик на артикула.
Търсене АртикулПоле за свободно търсене на артикул по име, код, бранд и т.н.
Разширен филтърИма възможност да си включите и Разширен филтър с Категории, Бранд, Характеристики и Доставчик, което може да ви помогне в по-бързото намиране на артикула.

Резултат по Артикули (1.1)

В таблицата според зададените филтри ще ви появи списък с артикули. Тя съдържа следните колони:

КолонаОписание
КодКод на артикула
ИмеИме на артикула
Инфо бутонОтваря досие на артикул.
ДоставчикДоставчик на артикула (ако е зададен такъв в досието на артикула).
ЗаявеноСума за заявеното количество.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Код доставчикКод на артикула на доставчика (ако е зададен такъв в досието на артикула).
Статус Наличен/неналичен.
Мярка Мярка на артикула.
Налични Налично количество в склада/складовете.
Избрани за изпълненниеКоличество, избрано за изпълнение.

Резултат по Редове (1.2)

В таблицата ще ви се появи списък с редове от документи. Ако една продажба има 3 реда с 3 различни заявени артикула, то тук те ще са на три различни реда.

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номера на документа.
ДатаПоказва дата на документа.
ТипПоказва тип на документа – продажба/заявка.
Заявка заПоказва от къде/за кой контрагент е пусната заявката. При продажба, това е клиента на продажбата, при заявка това е склад, в който има нужда от бройки.
СкладПоказва към кой склад е пусната заявката.
КодКод на артикула.
ИмеИме на артикула.
ДоставчикДоставчик на артикула (ако е зададен такъв в досието на артикула).
ЗаявеноСума за заявеното количество на артикула.

Може да включите допълнително:

КолонаОписание
Код доставчикКод на артикула на доставчика (ако е зададен такъв в досието на артикула).
Мярка Мярка на артикула.
Налични Налично количество в склада/складовете.
Избрани за изпълненниеКоличество, избрано за изпълнение.

По списъка, независимо от типа резултат, може да извършвате следните действия:

  • Checkbox – маркирате желания артикул/ред от документ за изпълнение. Може да селектирате множество и с бутон Добави избраните в Хедъра да ги преместите за изпълнение.
  • инфо бутон- отваря досие на артикула или досие на документа.
  • бутон плюс- селектира избрания ред и го премества в секция Избрани за изпълнение (2)

Избрани за изпълнение (2):

В секцията Избрани за изпълнение (2) се нареждат всички артикули и редове от документи, които сте избрали за обработка чрез поръчка или преместване. Те се организират в два таба със следните колони:

Таб Артикули

КолонаОписание
КодКод на артикула.
ИмеИме на артикула.
МяркаМярка на артикула.
ЗаявеноСума за избраното за изпълнение количество на артикула.

По списъка може да извършвате следните действия:

  • Checkbox – маркирате желания артикул за изпълнение. Може да селектирате множество.
  • инфо бутон- отваря досие на артикула.
  • бутон редакция- отваря интерфейс със списък с документите, заявили количествата. В него може да премахнете избрани и така да намалите заявното количество.
  • Бутон X – премахва артикула от Избрани за изпълнение и го връща в Заявки за обслужване.

Таб Редове

Табът показва разбивка на избраните редове, за да разберете от кои документи избирате количества:

КолонаОписание
Номер на документаПоказва номера на документа.
КодКод на артикула.
ИмеИме на артикула.
Склад
МяркаМярка на артикула
КоличествоЗаявено количество.

По списъка може да извършвате следните действия:

  • бутон изтриване – премахва реда от документа от Избрани за изпълнение и го връща в Заявки за обслужване.

След като сте избрали артикулите/редовете от документи, преместили сте ги в Избрани за изпълнение, трябва да изберете дали ще поръчате артикулите от доставчик или ще преместите артикулите от друг склад. И двете опции се намират в Хедъра на Избрани за изпълнение.

Редакция