Dashboard Задачи

Оперативен екран Задачи обикновено се използва за начална страница след логване в системата и съдържа концентрирана информация и бърз достъп до:

  • Активни продажби/ поръчки/ заявки/ работни поръчки
  • Чакащи операции по складове
  • Неплатени приходи/разходи
  • Всички задачи в три изгледа
  • Достъп по всички възможни документи, които имате право да въвеждате.

Dashboard Задачи е предназначен за използване от всички потребители в системата.

Интерфейсът се от Обобщена информация (1), Задачи (2) и Документи (3):

Обобщена информация (1)

Всяко поле показва информация за POS/ склад/ фирма и т.н. според правата на потребителя за съответните обекти. Освен това, полетата са и линкове, препращащи към основните интерфейси, от които се генерира информацията.

ПолеОписаниеПраваЛинк
Активни продажбиПоказва активни продажби по POS-ове и включва информация за брой продажби, обща сума на продажбите, сума за фактуриране.Потребителят трябва да вижда продажбите и да е търговец на POS.Води към P&S > Продажби > Продажби.
Активни поръчкиПоказва активни поръчки по офиси и включва информация за брой поръчки, обща сума на поръчките, сума за фактуриране.Потребителят трябва да вижда поръчките и да може да работи с офиса. Води към P&S > Поръчки > Поръчки.
Чакащи операцииПоказва чакащи операции по складове и включва информация за брой на чакащите операции, брой на чакащите артикули и уникални артикули (имате 20 клавиатури и 30 мишки- уникалните артикули са 2- мишка и артикул). Потребителят трябва да е МОЛ на склад.Води към Логистика > Склад > Чакащи операции.
Активни заявки за обслужванеПоказва активни заявки за обслужване и включва информация за брой заявки за обслужване, брой артикули за обслужване и брой уникални артикули (имате 20 клавиатури и 30 мишки- уникалните артикули са 2- мишка и артикул). Потребителят трябва да вижда заявки за обслужване и да може да създава поръчки. Води към Логистика > Склад > Заявки за обслужване.
Активни работни поръчки Показва активни работни поръчки в производството и включва информация за брой на работните поръчки, брой на продуктите са в тях, както и брой на материалите за влагане в тях.Потребителят трябва да може да създава работни поръчки. Води към Логистика > Производство > Работни поръчки.
Неплатени приходиПоказва неплатени приходи на фирмата по офиси и включва информация за брой на неплатените финансови документи, общата им суми и сумата, която не е платена.Потребителят трябва да може да вижда фактури и да работи с офиса. Води към Финанси > Финанси > Приходи.
Неплатени разходиПоказва неплатени разходи на фирмата по офиси и включва информация за брой на неплатените финансови документи, общата им суми и сумата, която не е платена. Потребителят трябва да може да вижда фактури и да работи с офиса.Води към Финанси > Финанси > Разходи..

Задачи (2)

Показва всички задачи в таблица със следните колони:

КолонаОписание
ПриоритетПоказва с какъв приоритет е въведена задачата:
– цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет;
– цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет;
– цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет.
Име на задача
Име на задачата и досие на задача. Когато кликнете върху името ви се отваря досие на задачата.
КонтрагентКонтрагентът, асоцииран със задачата.
СтатусСподелен статус на задачата.
Възложена отПотребител, създал задачата.
Дата на възлаганеДата на възлагане на задачата.
Краен срок за изпълнениеКраен срок за изпълнение на задачата.

Може да изберете как да изглеждат задачите ви от три изгледа – като списък, в изглед „Споделен статус“ или в изглед „Собствен статус“.

Документи (3)

В долната част на интерфейса се намират бутони за стартиране на всички документи/операции, които имате права да издавате. Те са наредени по типове – Продажби, Поръчки, Логистика, Склад, Финанси и Паричен поток.

Редакция