История задачи

Интерфейсът показва всички задачи, които някога са били въведени в системата. Използва се за главно справки и детайлно проследяване на работата по задачите от потребителите. Интерфейсът се състои от Хедър (1), Филтър (2) и Резултат (3):

Хедър (1)

В Хедъра (1) е името на справката.

Филтър (2)

Филтърът (2) управлява данните в Резултат (3) и имате следните възможности за филтриране на данните:

ФилтърОписание
Дата на възлаганеФилтрирате на база дата на възлагане на задачата.
Дата на приключванеФилтрирате на база дата на приключване на задачата.
ТърсенеПоле за свободно търсене на задачи. Може да търсите по заглавието на задачите или в описанието им.
КонтрагентФилтрирате на база асоцииран контрагент към задачата.
Възложена отФилтрирате на база създател на задачата.
Възложена наФилтрирате на база изпълнител или наблюдател, на който е възложена задачата.
СтатусФилтрирате според системен статус на задачата – активна, приключена, прекратена.
ПриоритетФилтрирате според приоритет, с който е пусната задачата- нисък, нормален, висок.

Резултат (3)

Резултатът (3) е списък със задачи на база критериите, които сте посочили във Филтъра (2), със следните колони:

КолонаОписание
IDСистемно ID на задачата.
ПриоритетПриоритет, с който е пусната задачата- нисък, нормален, висок.
Име на задачаИме на задача
ОписаниеОписание на задачата
КонтрагентКонтрагент, с който е асоциирана задачата.
Системен статусСподелен статус на задачата.
Статус задачаСтатус на задачата – активна, приключена, прекратена.
Възложена отПотребителят, пуснал задачата.
Дата на възлаганеДата на възлагане на задачата.
Възложена наИзпълнител или наблюдател, на който е възложена задачата.
Краен срок за изпълнениеКраен срок на изпълнение на задачата, ако има такъв.
Приключена отПотребител, приключил задачата.
Дата на приключванеДата на приключване на задачата.
Отваря досие на задачата.
Редакция