Досие на задача

Досието на задача се състои от Основна информация (1), Параметри (2), Контрагент (3), Допълнителна информация (4), Прикачени файлове (5) и Бутони (6):

Основна информация (1)

Показва ID, име и описание на задачата.

Параметри (2)

Показва какви параметри са зададени при създаването/редакцията на задачата в следните полета/чекъри:

Поле/ЧекърОписание
ПриоритетС какъв приоритет е задачата- нисък/нормален/висок.
СтатусПоказва с какъв споделен статус е задачата в момента.
Без краен срокПоказва дали задачата има краен срок и какъв е той.
Планирана задачаПоказва дали задачата е маркирана като планирана, както и избраните дати в Краен срок за изпълнение и Дата за напомняне.
Дата напомнянеПоказва избраната дата за напомняне. Системата ще напомни за задачата на изпълнителя й чрез съобщение в Syslog.
Напомняне свързаните лицаСложен чекър означава, че системата ще напомни на избраните по-долу изпълнители и наблюдатели за задачата. Напомнянето е чрез съобщение, което се появява в Syslog.
Собствена задачаСложен чекър означава, че задачата е собствена за потребителя.
Задължителен коментарСложен чекър означава, че задачата е със задължителен коментар и не може да бъде приключена, ако не се остави коментар от Изпълнителите и Наблюдателите.

Контрагент (3)

Контрагент, с който е асоциирана задачата и достъп до досието му.

Допълнителна информация (4)

Допълнителната информация (4) е разделена в 3 таба- Основна история, История на събития и Изпълнители и Наблюдатели.

Таб Основна история

Полето показва хронологията на работата по задачата по потребители, дати и часове – кога и кой е създал задачата, кога и кой е сменил статуса, добавил коментар й и т.н.

Таб История на събития

Полето История на събития е ориентирано по-скоро към потребителите и детайлното проследяване кой потребител кога е получил задачата, кога я е отворил за пръв път и т.н.

Таб Изпълнители и Наблюдатели

Полето показва кои потребители са избрани като Изпълнители и Наблюдатели на задачата в таблица със следните данни:

КолонаОписание
ТипИзпълнител или Наблюдател
ВидВид на потребителя
ИмеИмена на потребителя
СтатусСтатус на задачата – отворена, получена, приключена.

Прикачени файлове (5)

Prim.IO дава възможност да се прикачват неограничен брой файлове в различни формати към задачата. Всички Изпълнители и Наблюдатели, както и създателят на задачата, могат да виждат и да изтеглят прикачените файлове. Вижте как се работи с полето подробно тук.

Бутони (6)

В долния край на досието бутони, с които може да извършвате следните действия по задачата:

БутонОписание на действие
ПриключванеПриключвате работата си по задачата.
ПрекратяванеПрекратява задачата и никой не може да извършва никакви действия по нея.
КопиранеКопира всички данни от отворената задача, автоматично отваря нова задача и пренася данните й.
ЗатвориЗатваря задачата, без да извършва действие и ви връща в предишен интерфейс.

Вече създадените от вас задачи, както и тези, към които сте асоциирани като изпълнители и/или наблюдатели може да откриете в CRM > Задачи > Задачи или CRM >Задачи > Dashboard.

Редакция