Добавяне на задача

Интерфейсът за добавяне на нова задача се състои от Основна информация (1), Допълнителни параметри (2), Контрагент (3), Изпълнители и наблюдатели (4) и Прикачени файлове (5).

Основна информация (1)

В свободен текст пишете име и описание на задачата. Полето за име на задачата е задължително.

Допълнителни параметри (2)

Попълвате и управлявате информация за задачата в следните полета/чекъри:

Поле/ЧекърОписание
ПриоритетИзбирате с какъв приоритет да е задачата нисък/нормален/висок
СтатусОт падащо меню избирате статус на задачата. Статусите са предварително настроена номенклатура.
Без краен срокСлагане на чекър в това поле означава, че задачата няма краен срок и полето за дата „Краен срок“ ще се крие.
Планирана задачаПланирана задача означава, че тя ще се състои в бъдещето и ще има начален срок, в който трябва да бъде започната. След като чекнете, че задачата ще е планирана, отдолу се появява и дата за началото й.
Дата напомнянеИзбирате на коя дата от календара системата да напомни за задачата. Напомнянето е чрез съобщение, което се появява в Syslog.
Напомняне свързаните лицаСложен чекър означава, че системата ще напомни на избраните по-долу изпълнители и наблюдатели за задачата. Датата за напомняне отгоре става задължително поле. Напомнянето е чрез съобщение, което се появява в Syslog.
Собствена задачаСложен чекър означава, че задачата е собствена за потребителя. Скрива се полето за избиране на Изпълнители и Наблюдатели.
Задължителен коментарСложен чекър означава, че задачата е със задължителен коментар и не може да бъде приключена, ако не се остави коментар от Изпълнителите и Наблюдателите.

Контрагент (3)

Контрагент, с който е свързанa задачата. Търсите и избирате от всички контрагенти в системата, независимо от типа им.

Изпълнители и наблюдатели (4)

Изпълнителят е потребителят, който трябва да извърши действието, свързано със задачата. Наблюдателят, от своя страна, само проследява действията и коментарите. И двете могат да са към конкретен потребител или роля от потребители.

В полетата посочвате за кои потребители и/или роли е задачата чрез маркиране и придвижването им в десните полета. Изборът на потребител/роля става с двоен клик или със стрелките между двата списъка. В списъка отляво виждате всички потребители и роли, а в списъка отдясно – тези, които сте избрали за задачата като Изпълнители или Наблюдатели.

Прикачени файлове (5)

Prim.IO дава възможност да се прикачват неограничен брой файлове в различни формати към задачата. Всички Изпълнители и Надлюдатели, както и създателят на задачата, могат да виждат и да изтеглят прикачените файлове. Вижте как се работи с полето подробно тук.

Създаването на задача се потвърждава с бутон Потвърди. Вече създадените от вас задачи, както и тези, към които сте асоциирани като изпълнители и/или наблюдатели може да откриете в CRM > Задачи > Задачи или CRM >Задачи > Dashboard.

Редакция