Задачи

Страница за работа със задачите, на която може да извършвате следните действия:

  • виждате пуснатите задачи според зададените филтри;
  • преглеждате досиетата на задачите с клик върху името им във всеки изглед;
  • извършвате действия по задачите;
  • управлявате статусите на задачите.

Интерфейсът е разделен на няколко части: Хедър (1), Филтър (2) и Списък (3). 

Хедър (1)

В Хедъра (1) виждате четири бутона, които ви позволяват съответно: да видите задачите по споделен статус, да видите задачите по собствен статус, да видите задачите в таблица и да променяте собствения си статус на задачите. Отделно, последният бутон скрива/показва Филтрите (2).

Филтър (2)

Във Филтъра (2) можете да търсите задачи по конкретни характеристики. Търсенето се стартира с Лупата, а Хиксът изчиства всички филтри. В таблицата долу ще видите всички филтри и обясненията към тях:

ФилтърОписание
ДатаИзбирате по коя дата ще филтрирате задачите:
– Краен срок за изпълнение (въведен в задачата краен срок на изпълнение)
– Създадено на (дата на въвеждане на задачата)
– Начало на изпълнение (дата на започнало изпълнение на задачата)
– Дата на приключване (дата, на която задачата е била приключена)
От дата – до датаФилтрирате по конкретни дати или период, според които да ви се покажат задачите. Работи по избран тип дата.
Споделен статусФилтрирате според споделен статус на задачите.
СтатусФилтрирате на база статус на изпълнение на задачите- активна/приключена/прекратена.
КонтрагентФилтрирате на база асоцииран контрагент към задачата.
Търсене на задачиСвободно поле за търсене на задачи- може да се търси по име/част от име, дума от описанието на задачата и т.н.

Списък (3)

Намерените задачи според зададените критерии от Филтъра може да видите в Списъка (3). Визуализацията му варира според избрания изглед от бутоните в Хедъра (1).

Независимо кой изглед сте избрали, ви се показва подробна информация за задачите, техните досиета с клик върху името им и възможност да промените статуса им. Във всяка задача е указан и приоритетът, с който е пусната:

  • цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет;
  • цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет;
  • цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет.

Във всички изгледи може да включвате/изключвате допълнителна информация за задачите чрез следните чекъри над Списъка (3):

ЧекърОписание
Покажи ID Показва ID на задачите.
Описание Показва въведеното Описание на задачите.
Последен коментарПоказва последния въведен коментар към задачите.

Списък (3) в изглед „Споделен статус“

Споделеният статус се управлява от Статус Задачи. Направените настройки определят какви колони ще виждат всички потребители в системата.

Преместването на задачите между отделните колони се случва чрез привлачване на конкретната задача. Първо намерете задачата, чиито статус искате да промените. Натиснете и задръжте бутона на мишката или друго посочващо устройство върху нея, за да я „хванете“. Чрез привлачване я преместете в желаната колона (статус) и я „пуснете“ с освобождаване на бутона.  

Списък (3) в изглед „Собствен статус“

Изгледът по Собствен статус може бъде персонализиран според вашите желания и нужди, така че да управлявате задачите си още по-лесно. Собственият статус се управлява от бутон … в Хедъра (1).

Направените настройки определят какви колони ще вижда само конкретния потребител в системата. Те не се отразяват при другите потребители, както Споделения статус, а се отнасят само за потребителя, логнат в системата.

Преместването на задачите между отделните колони се случва чрез привлачване на конкретната задача. Първо намерете задачата, чиито статус искате да промените. Натиснете и задръжте бутона на мишката или друго посочващо устройство върху нея, за да я „хванете“. Чрез привлачване я преместете в желаната колона (статус) и я „пуснете“ с освобождаване на бутона.  

Списък (3) в изглед „Таблица“

Информацията за задачите в Списъка (3) като „Таблица“ се подрежда в следните колони:

КолонаОписание
Приоритет на задачатаПоказва с какъв приоритет е въведена задачата:
– цифра 1 в сиво означава, че задачата е с нисък приоритет;
– цифра 2 в зелено означава, че задачата е с нормален приоритет;
– цифра 3 в червено означава, че задачата е с висок приоритет.
Име на задачаИме на задачата и досие на задача. Когато кликнете върху името ви се отваря досие на задачата.
КонтрагентКонтрагентът, асоцииран със задачата.
СтатусСподелен статус на задачата.
Възложена отПотребител, създал задачата.
Дата на възлаганеДата на възлагане на задачата.
Краен срок за изпълнениеКраен срок за изпълнение на задачата.
Редакция