Задачи

Модул “Задачи” организира и оптимизира ежедневните дейности на служителите като позволява поставянето на различни задачи на всички потребители в системата. Най-голямото предимство тук е свободата – задачите могат да ви служат според нуждите, например: 

  • като начин на управление на ежедневните дейности в компанията. Всеки служител може да си назначи( както и да изпрати задачи на друг потребител) и да използва модула като “To- do list” и календар с всички телефонни обаждания, срещи, имейли, издаване на документи и тн. 
  • като начин за вътрешнофирмена комуникация. Вместо да си изпращате имейли, да пишете по Skype/ Viber/ Slack или друг комуникационен канал, може да използвате модула, за да поставяте на служителите си задачи с различен приоритет, краен срок на изпълнение и т.н. 
  • като вътрешна тикет система за приемане на рекламации и оплакване по телефон/ имейл/ устно. С регистриране на задача, веднага може да задействате процес на обработка на рекламацията/оплакването като го насочите към правилния отдел/ служител. 

В системата има още няколко интерфейса, които могат да бъдат полезни в работата на различните отдели. Това са т.нар. „Dashboards“ или таблa, които променят предназначението си според модула, в който се намират. 

 

Dashboard Склад

Оперативен екран Склад съдържа концентрирана информация за:

– складовите операции (за изписване, за заскладяване, неприключени заявки)

– наличностите по артикули и количества (налично, минимално, оптимално, входящо, изходящо, необходимо, влязло, излязло)

Предназначен за: отговорник склад.

Dashboard Финанси

Оперативен екран Финанси съдържа концентрирана информация за:

– неплатени приходни, разходни финансови документи и неразпределени плащания

– справка ликвидност (паричен поток и очакван паричен поток)

Предназначен за: оперативен счетоводител, търговец.

Dashboard Продажби

Оперативен екран Продажби съдържа концентрирана информация за:

– продажбите в процес на обработка и неплатени приходи по продажби

– справки за продажбите по множество сечения

Предназначен за: търговец и мениджър продажби.

Dashboard Поръчки

Оперативен екран Поръчки съдържа концентрирана информация за:

– неприключени поръчки и заявки, неплатени разходи

– наличности по артикули и количества (налично, минимално, оптимално, входящо, изходящо, необходимо, влязло, излязло) и справки по складове

Предназначен за: доставчик, закупчик, байер.

Dashboard Мениджмънт

Оперативен екран Мениджмънт съдържа концентрирана информация и графики за: 

– продажби, печалби, приходи, разходи, вземания и задължения

– паричен, очакван паричен поток, ликвидност и стойност на складовата наличност

Предназначен за: мениджмънта на фирмата.

Dashboard Резултати

Оперативен екран Резултати съдържа концентрирана информация за:

– продажби със статуси към клиенти на търговеца, направени и от други търговци

– списъци с всички клиенти на търговеца, продажбите им и техните статуси

Предназначен за: търговец на клиенти.

Редакция