Модули

CRM

Клиенти, доставчици, банки, държавни организации
Моите фирми
Контактна информация
Клиентски портал

Задачи

Ежедневни задачи
Събития и нотификации
Моите клиенти

Продажби

Продажби в един или повече канали
Замяна на продадени стоки
Ценови политики, промоции и отстъпки
Справки продажби, средни цени, ABC анализ

Поръчки

Поръчки от доставчици, доставки
Разпределяне на разходи по доставки
Ценови листи и търговски отстъпки
Справки поръчки, средни цени, ABC анализ

Склад и логистика

Артикули и складови наличности
Складови операции, ревизии, преоценки
Спедиция: окомплектоване, товарителници, курсове
Справки склад

Производство

Материали и продукти
Работни поръчки
Вложени материали и готова продукция
Машини за производство

Финанси

Приходни и разходни финансови документи
Паричен поток, банкови сметки и каси
Аванси и депозити, протоколи за прихващане
Справки задължения, вземания, ОПР, ликвидност

 

Business Intelligence

KPi Dashboard
Sales Dashboard
Finance Dashboard

Редакция